Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

Bygg og lokaler

På Statsbygg sin nettstad Bygg for alle kan du sjekke tilgjengelegheita for funksjonshemma før ankomst.

I tråd med Regjeringa sin handlinsplan for økt tilgjengelegheit for personar med nedsett funksjonsevne, registreras bygga frå Statsbygg i nettstaden Bygg for alle. Her kan du på forhand sjå detaljer om dei enkelte lokale, og om moglege hindringar på vegen til besøksmålet. Søka kan også baseras på ei velt gruppe av funksjonshemmingar.

Tilgjengelegheit på Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Ålesund har aktivitetar i fire bygningar. Fagavdelingane, administrasjonen og det meste av undervisinga foregår i hovudbygget. Noko undervising foregår også i Laboratoriebygget og i bygget til Ålesund maritime og tekniske fagskole. I tillegg er noko fagpersonell plassert i Kunnskapsparken.

For å sjekke tilgjengelegheita ved hjelp av Bygg for alle, skriv "Høgskolen i Ålesund" i søkefeltet.