Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

Ansatte ved AMO

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

Avdelingsledelse

Hans Petter Hildre
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
Hans Petter Hildre
Dekan
4.etg. B-blokk. Rom B413.
70 16 12 43
95993659
hh@hials.no
Gunn_Helen_Hellevik_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Gunn Hellevik
Rådgiver
4. etg. B-blokk, rom B418
70 16 15 39
guhe@hials.no
Tore Sæbjørnsen
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Tore B. Sæbjørnsen
Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B320
70 16 12 71
959 98 933
tsa@hials.no
Maritime kurs
Siri_Schulerud_web
Navn:
Stilling:
Kontor:
Tlf direkte:
Mobil:
E-post:
Siri Schulerud
Kontorsjef
4. etg. B-blokk, rom B415
70 16 14 11
97 14 26 58
ssc@hials.no
Grete_Isaksen_web
Navn:
Stilling:
Tlf direkte:
Mobil:
E-post:
Kontor:
Fagområde:
Isaksen, Grete
Førstekonsulent
70 16 12 14
91 54 47 14
gi@hials.no
3. etg. B-blokk, rom B321
Kurs og konferansekoordinator
Koordinator - kurs for maritim næring

Programansvarlige

Øyvind_Andersen_web
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:

Høgskolelektor Øyvind Andersen
Programansvarlig, Bachelor i shipping management
4. etg. B-blokk, rom B429

70 16 13 18
905 04 096
oan@hials.no
Navigasjon. Shipping. Sjørett.

 
Arne Jan Sollied
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Høgskolelektor Arne Jan Sollied
Programansvarlig, Bachelor i skipsdesign
4. etg. B-blokk, rom B412
70 16 12 62
951 98 492
asol@hials.no
Marin prosjektering og design. Hydrostatikk og stabilitet. Marine konstruksjoner. Dataassisterte styrkeberegninger. Plastkompositter.
 
Lars Petter Bryne
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Høgskolelektor Lars Petter Bryne
Programansvarlig, Bachelor i produkt- og systemdesign
4. etg. B-blokk, rom B418
70 16 12 81
926 44 227
lbr@hials.no
Materialteknikk. Sveiseteknikk. 2D/3D DAK. Maskindeler. Styrkeberegning. FE-analyser. Lab/materialprøving.
Wilmar Æsøy
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:
Vilmar Æsøy
Programansvarlig Master i produkt- og systemdesign
4. etg. B-blokk, rom B422
70 16 12 12
918 47 089
ve@hials.no
Produktutvikling. Maskinelementer. Maskinkonstruksjon. Maskinerisystemer. Modellering/analyse. Modellbygging, Mekatronikk og Oljehydraulikk
Karl Henning Halse
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 E-post:
 Fagområde
Førsteamanuensis Karl Henning Halse
Programansvarlig, Master i skipsdesign
4. etg. B-blokk, rom B411
70 16 12 44
kh@hials.no
Marin hydrodynamikk, Dynamisk analyse av skip og andre marine konstruksjoner
Arnt_Norleif_Myrheim-Holm_web
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 E-post:
 Fagområde:
Høgskolelærer Arnt Myrheim-Holm
Programansvarlig Bachelor i nautikk
3. etg. B-blokk, rom B324
70 16 14 02
army@hials.no
Simulatoransvarlig, navigasjon
Magne_Vollan_Aarset_web
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 E-post:
 Fagområde:
Førsteamanuensis Magne Vollan Aarset
Programansvarlig Master of management of demanding marine operations
4. etg. B-blokk, rom B427
70 16 14 47
magne.aarset@hials.no
Ledelse av avanserte marine operasjoner

 Lab-ingeniører

Terje Ole Slinning
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Terje Ole Slinning
Overingeniør
4. etg. A-blokk, rom A 428
911 81 724
tsl@hials.no
Simulator - nautikk

Fagpersonell Maritime operasjoner

 
Harald Eide
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:
Harald Eide
Høgskolelektor
3. etg. B-blokk, rom B322
70 16 14 39
951 55 608
he@hials.no
Skipsteknikk. Lasting/lossing. Sjøveisregler/simulator.
 
Norvald Kjertstad

Namn:
Stilling:

Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:

Norvald Kjerstad
Undervisningsdosent/Professor, Leder for
senter for simulering og visualisering
3. etg. B-blokk, rom B330
70 16 14 56
975 43 980
nk@hials.no
Navigasjons- og posisjoneringssystemer. Simulatorteknologi. Undervannsakustikk. Offshore operasjoner. Arktisk Navigasjon.
 
Runar Ostnes
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Runar Ostnes
Førsteamanuensis
3. etg. B-blokk, rom B323
70 16 14 31
920 13 553
ro@hials.no
Navigasjon. Hydrografi. Elektroniske kart. Hurtigbåtoperasjoner. Geografisk informasjon.
Øyvind_Andersen_web

 Namn:
 Stilling:

 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:

Øyvind Andersen
Høgskolelektor, Programansvarlig shipping management
4. etg. B-blokk, rom B429
70 16 13 18
905 04 096
oan@hials.no
Navigasjon. Shipping. Sjørett.
_P5L4230X
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Kareen Bröker
Overingeniør, Senter for simulering og visualisering
4. etg. A-blokk, rom A 429
70 16 15 13
kabr@hials.no
Arnt_Norleif_Myrheim-Holm_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Arnt Myrheim-Holm
Høgskolelærer, Programansvarlig Nautikk
3. etg. B-blokk, rom B324
70 16 14 02
army@hials.no
Simulatoransvarlig, navigasjon.
  Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Antoni Vike Danielsen
Høgskolelærer Shipping Management (40%)
F418 a
70 16 16 32
anda@hials.no
Shipping Management
Dag_Rutledal_web_
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Dag Rutledal
Høgskolelærer
A432
70 16 16 34
daru@hials.no
Nautikk
  Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Anders Svinø
Høgskolelektor (40%)
-
-
anso@hials.no
Shipping Management
  Namn:
Stilling:
E-post:
Lars André Giske
Prosjektleder
lagi@hials.no 
Magne_Vollan_Aarset_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Magne Vollan Aarset
Førsteamanuensis
4. etg. B-blokk, rom B427
70 16 14 47
magne.aarset@hials.no
Ledelse av avanserte marine operasjoner
Steinar Nistad
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Steinar Nistad
Førstelektor
B430
70161242
sni@hials.no
Management of demanding marine operations

Fagpersonell ved Maritim teknologi

 
Arne Jan Sollied
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:
Arne Jan Sollied
Høgskolelektor, Programansvarlig Bachelor Skipsdesign
4. etg. B-blokk, rom B412
70 16 12 62
951 98 492
asol@hials.no
Marin prosjektering og design. Hydrostatikk og stabilitet. Marine konstruksjoner. Dataassisterte styrkeberegninger. Plastkompositter.
 
Lars Petter Bryne

 Namn:
 Stilling:

 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:

Lars Petter Bryne
Høgskolelektor, Programansvarlig Bachelor Produkt- og systemdesign
4. etg. B-blokk, rom B418
70 16 12 81
926 44 227
lbr@hials.no
Materialteknikk. Sveiseteknikk. 2D/3D DAK. Maskindeler. Styrkeberegning. FE-analyser. Lab/materialprøving
 
Hans Petter Hildre
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:
Hans Petter Hildre
Professor, Dekan
4. etg. B-blokk, rom B413
70 16 12 43
959 93 659
hh@hials.no
Produktutvikling
 
Wilmar Æsøy

Namn:
Stilling:

Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:

Vilmar Æsøy
Førsteamanuensis, Programansvarlig Master Produkt- og systemdesign
4. etg. B-blokk, rom B422
70 16 12 12
918 47 089
ve@hials.no
Produktutvikling. Maskinelementer. Maskinkonstruksjon. Maskinerisystemer. Modellering/analyse. Modellbygging, Mekatronikk og Oljehydraulikk
 
Olaf Alvik
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post: Fagområde:
Olaf Alvik
Høgskolelektor
4. etg. B-blokk, rom B419
70 16 12 02
924 30 511
oa@hials.no
Varme/-kulde/-energiteknikk. Strømningsteknikk. Maskinerisystemer
 
Andre_Tranvåg_web
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 Mobil:
 E-post:
 Fagområde:
Andre Tranvåg
Ingeniør
Lab-bygg, rom 073
70 16 12 08
481 85 475
at@hials.no
Prototypelab, materialprøving, teknisk tegning, Autocad 
Nikolas_Myklebostad_web.
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 E-post:
 Fagområde:
Nikolas Myklebostad
Lærling
Lab-bygg, rom 067
70161363
nimy@hials.no
Industrimekaniker
 
Karl Henning Halse
 Namn:
 Stilling:
 Kontor:
 Telefon:
 E-post:
 Fagområde:
Karl Henning Halse
Førsteamanuensis, Programansvarlig master Skipsdesign
4. etg. B-blokk, rom B411
70 16 12 44
kh@hials.no
Marin hydrodynamikk, Dynamisk analyse av skip og andre marine konstruksjoner.
 
Ola Jon Mork
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Ola Jon Mork
Høgskolelektor
4 etg. B-blokk, rom B420
70 16 14 90
om@hials.no
Produktutvikling og innovasjon
Sashidharan_Komandur_web
Namn/Name:
Stilling/Position:
Kontor/Office:
Telefon/Telephone:
E-post/E-mail:
Fagområde/Field:
Sashidharan Komandur
Forsker/Researcher
4. etg. B-blokk, rom B428
70 16 15 24
sash.kom@hials.no
Menneskelig faktor/Human Factor and Applied Statistics.
Houxiang_Zhang_web
Namn/Name:
Stilling/Position:
Kontor/Office:
Telefon/Telephone:
E-post/E-mail:
Fagområde/Field:
Houxiang Zhang
Professor
4. etg. B-blokk, rom B423
70 16 16 11
hozh@hials.no
Mekatronikk, Roboteknikk og Kybernetikk/ Mecatronics, Robotics and Cybernetics.
  Namn/Name:
Stilling/Position:
E-post/E-mail:
Birger Sevaldson
Professor II (20% stilling)
Birger.Sevaldson@aho.no
Ola_Grytten_web

 

Foto: Helge Skodvin/NHH

Namn/Name:
Stilling/Position:
E-post/E-mail:
Ola Honningdal Grytten
Professor II (8% stilling)
ola.grytten@nhh.no
Wei_Li_web
Namn/Name:
Stilling/Position:
Kontor/Office:
Telefon/Telephone:
E-post/E-mail:
Fagområde/Field:
Wei Li
Researcher
4. etg. B-blokk, rom B424
70161364
weli@hials.no
Signal processing, Embeded system design, Reconfigurable computing
Jostein_Berge_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Jostein Berge
Høgskolelektor
4. etg. B-blokk, rom B421.
70 16 15 25
jobe@hials.no
Mekanikk, Materialteknologi, Oljehydraulikk.
NoImage
Namn:
Stilling:
E-post
Joel Mills
Høgskolelektor (10%)
jomi@hials.no
Gunnar_Nyland_web_2014
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Gunnar Nyland
Førsteamanuensis
F418 b
70 16 16 35
gnny@hials.no
Filippo_Sanfilippo_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Filippo Sanfilippo
Vitenskapelig assistent/PhD candidate
4. etg. B-blokk, rom B426
70161229
fisa@hials.no
Cong_Liu
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Cong Liu
Vitenskapelig assistent/PhD candidate
4. etg. B-blokk, rom B426
70 16 15 33
lico@hials.no
IMG_1974
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Brice Assimizele
Vitenskapelig ansatt/Phd candidate
4. etg. F-blokk, rom F418a
70 16 16 15
bras@hials.no
Erlend_Grotle_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Erlend Liavåg Grotle
Vitenskapelig assistent/PhD candidate
B414
70 16 13 66
ergr@hials.no
NoImage
Namn:
Stilling:
E-post:
Jan Emblemsvåg (20%)
Førsteamanuensis
jaem@hials.no
NoImage
Namn:
Stilling:
E-post:
Øyvind Gjerde Kamsvåg (40%)
Høgskolelektor
oyka@hials.no
Pan_-web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Yushan Pan
Vitenskapelig assistant/PhD candidate
4. etg. F-blokk, rom F418a
70 16 13 07
yupa@hials.no
IMG_2232
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
 
Girts Strazdins
Overingeniør / Senior engineer
4. etg. F-blokk, rom F419b
70 16 12 52
gist@hials.no
Natural user interface, embedded systems, wireless sensor networks.
Kine_Norheim_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Kine Norheim
Vitenskapelig assistent/ PhD candidate
NMK/Ålesund Kunnskapspark
971 85 531
kino@hials.no
Innovasjon, innovasjonsledelse og entreprenørskap
 
Paul_Kleppe_andre-forsøk
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Paul Steffen Kleppe
Høgskolelektor
4. etg. B-blokk, rom B417
70 16 16 16
pakl@hials.no
Computer Aided Engineering (CAE), Manufacturing, Product Lifecycle Management (PLM), Business & IT
Henrigue_Gaspar_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Fagområde:
Henrique Murilo Gaspar
Førsteamanuensis, forsker
B410
70161247
hega@hials.no
Ship design and complex systems engineering
Chu_Yingguang_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Yingguang Chu
Vitenskapelig assistent/ PhD candidate
-
-
yich@hials.no
  Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Drazen Polic
Vitenskapelig assistent/ PhD candidate
B414v
-
podr@hials.no
Lars_Ivar_Hatledal_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Lars Ivar Hatledal
Prosjektleder
L103 - Mekatronikk-lab
-
laht@hials.no
Li_Guoyuan_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Guoyuan Li
Prosjektleder
L103 - Mekatronikk-lab
70 16 13 25
gulj@hials.no
  Namn:
Stilling:
E-post:
Henning Borgen
Førsteamanuensis II (20%)
henning.borgen@vard.com
Bunes_Oyvind_jpg
Namn:
Stilling:
E-post:
Øyvind Bunes
Førsteamanuensis II (20%)
Oyvind.Bunes@Rolls-Royce.com
Sören_Ehlers_web
Namn:
Stilling:
E-post:
Søren Ehlers
Førsteamanuensis II (20%)
soren.ehlers@ntnu.no
Finn_Tore_Holmeset_web_2014
Namn:
Stilling:
E-post:
Finn Tore Holmeset
Prosjektleder
fiho@hials.no 
Jiafeng_Xiu_web_2014
Namn:
Stilling:
E-post:
Xu Jiafeng
Vitenskapelig assistent/ PhD candidate
jixu@hials.no 
  Namn:
E-post:
Knut Steinar Dyrkorn
knutd@hials.no
  Namn:
Stilling:
Telefon:
E-post:
Lillian Vederhus
Stipendiat
70161260
livd@hials.no

Fagpersonell Maritime kurs

 
Per-Magne
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Per Magne Lindseth
Daglig leder Maritime operasjoner AS
3. etg. B-blokk, rom B328
70 16 15 58
pelin@hials.no
Terje-Fiskerstrand
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fagområde:

Terje Fiskerstrand

Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B327
70 16 13 37
928 68 049
tf@hials.no
Dynamisk Posisjonering (DP) og DP Referanse Systemer.

Arnt_Håkon_Barmen_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post
Arnt Håkon Barmen
Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B331
70 16 15 26
arba@hials.no
Tron_Richard_Resnes_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
E-post
Tron Richard Resnes
Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B325
tre@hials.no
Robert_Rylander_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post
Robert Rylander
Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B326
70 16 12 26
rory@hials.no
Tore Sæbjørnsen
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post
Fagområde:
Tore B. Sæbjørnsen
Prosjektleder
3. etg. B-blokk, rom B320
70 16 12 71
tsa@hials.no
Maritime kurs
Arnfinn_Oksavik_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Arnfinn Oksavik
Salgs- og markedsdirektør Maritime operasjoner AS
3. etg. B-blokk, rom B328
468 91 333
aroks@hials.no
Hallgeir_Giske_web
Namn:
Stilling:
Kontor:
Telefon:
E-post:
Hallgeir Giske
Prosjektleder
A430
70 16 16 33
hagi@hials.no